Uvádění do provozu

Uvádíme do provozu kotle značky PROTHERM
 
Plynové a elektrické kotle jsou vyhrazenými plynovými a elektrickými zařízeními a proto musí být uvedeny do provozu pouze oprávněnou a autorizovanou osobou, což je zpravidla pouze servisní technik, nikoli montážní firma. Nedodržení této podmínky je důvodem ke ztrátě záruky na výrobek a nelze tedy uplatnit případné záruční opravy.
 
Při uvedení do provozu se provádí:
kontrola správnosti a bezpečnost instalace kotle
nastavení pro daný topný systém
kontrola plynot
ěsnosti a funkcí spotřebiče
seznámení uživatele s obsluhou kotle
potvrzení záručního listu
DSC03924