Roční prohlídky


Pravidelná každoroční údržba je velmi důležitá pro bezpečný a spolehlivý chod kotle a k prodloužení jeho životnosti, proto je doporučována výrobci kotlů. Je požadována platnými normami a její prokázání je rozhodné při plnění případných pojistných událostí. Pravidelnou údržbou kotle se podstatně sníží riziko neočekávaných poruch během topné sezóny.
 
Při roční údržbě kotle se provádí:
kontrola bezpečnostních prvků, funkcí spotřebiče, nastaveného výkonu, spotřeby plynu, emisí, účinnosti, plynotěsnosti, vodotěsnosti, odvodu spalin, výměníku, vestavěného expanzomatu, čištění hořáku, trysek, hořáčku, elektrod, spalovací komory. Pevné nečistoty odstraňuji nejen vysáváním, ale používám také vzduchový kompresor, proto je spotřebič po mém servisu „čistý jako z výroby".